V oblasti produkcie a výrobyAVD

sa špecializujeme na:

 

 • Produkcia korporátnych a prezentačných filmov

 • Produkcia reklamných filmov a spotov

 • Produkcia rozhlasových spotov

 • Produkcia dokumentárnych formátov

 • Produkcia televíznych formátov a hraných filmov

 

V oblasti výroby reklamných spotov

Spoluprácu v oblasti výroby reklamných spotov,komplexné služby od analýzy zadania, prípravy výroby,realizácie spotov, až po výslednú postprodukciu v členení

 

 • Preprodukcia - služby v oblasti poradenstva a realizácie tvorby rozpočtu, výber tímu, lokácií, technického zabezpečenia, poistenia, castingu, hudobná skladba

 • Produkcia - komplexná organizácia prípravy a realizácie všetkých častí výroby reklamného filmu

 • Postprodukcia - obrazová a zvuková postprodukcia produktu, prepisy a filmová surovina zabezpečenie vysielacej kópie, záverečné zúčtovanie a final costs.

 

V oblasti multimediálnych aplikácii

 

 • Vývoj multimediálnych aplikácii, nové média

 • Programovanie a produkcia multimediálnych aplikácii

 • Návrh riešení a systematizácia procesov v oblasti multimediálnych aplikácii